Estimata Sinjoro ař Gesinjoro,

Mi skribas al vi por prezenti mian kabareda╝on, Frařlino Emily Barlaston, O.B.E. Kiel mi povas priskribi min? Nu, jen kiel tekstas la libro Kiu estas kiu :

Emily Barlaston, O.B.E.

Ăi tiu tre Brita sinjorino naski°is en Stoke-on-Trent, Anglujo, en 19#@ - estis Vendredo. Ůi vizitis la Akademion de frařlino Ida Pratt-Fall por Finance Embarasitaj Junaj Sinjorinoj apud Keighley, Jork■iro, kaj tiam havis privatajn kant-lecionojn de Signore Aldo Coniglio, la renoma porkaň-buŠisto el Bradford. Post pluraj jaroj kun diversaj muzikalo-, opereto-, kaj opero-kompanioj en Britujo, la ekscentrika Frařlino Barlaston prezentis sian Nederlandan debuton kiel Prima Donna Dissoluta kun la Opero de Zuider Zee. Kvankam ■i emeriti°is en 1977, ■i nuntempe tre multe okupi°as per la Nařa Adiařa Turneo de sia legenda one-lady show (nomita One Lady Show) en Anglujo, Belgujo, Nederlando, Germanujo, Ařstrujo, Danujo, Portugalujo, Hispanujo, Ăe­oslovakujo, kaj Suda Koreujo. Aldone al part-tempa laboro kiel modo-konsolistino al la Nederlanda Evangelia Dissenda Asocio, ■i faras ankař flor-aran°adon por Radio Polonia. Ne nur membro de la Ordeno de la Bruta Imperio (prezentita al ■i fare de ■ia persona amikino Re°ino Elizabetino la Dua kiel oficiala danko por ■iaj servoj kiel kultura diplomatino, kaj ■iaj aktivecoj kun la Skoltinoj de Anglujo) ■i apartenas ankař al la Internacia Laborista Esperantista Naturista Biciklista Asocio, kiun ■i helpis fondi. Nuntempe, ■iaj milde ekscitaj am-romanoj La sekreta amo de Ludoviko kaj Lapenna kaj mi estas haveblaj de la brokanta sekcio de la Libroservo de U.E.A., kie ■ia unua Kompata Disko (kun la Franca kompanio Vinilkosmo) dařre troveblas kontrař 19 eřroj por kilogramo.

 

Frařlino Barlaston muzikas kun sia propra kolekto de longe-suferantaj kaj internacie renomaj pianistoj, sed ankař aperis kiel gastino kun diversaj orkestroj. Inter la kantoj, de tempo al tempo super glaso glaso glaso glaso glaso glaso glaso da ■ereo, ■i multe babilas al la ařskultantaro, kaj ankař senstreŠigas Šiujn per deviga kunkantigado. La kabaredaňo estas tute fleksebla pri tempo (Šio eblas inter tri minutoj kaj nařdek minutoj); °i povas esti en unu parto ař du. Normale °i klimaksas per reprodukto de ia "Last Night of the Proms", en kiu la ařskultantoj ricevas trumpetojn, serpentaňojn, flagojn, k.t.p. por amuzi sin. Kaj la ■ereo ver■i°as kaj ver■i°as.........

Mallonge: Ši tiu ■ereema, ridiga, emerita primadono ne scipovas, post sukcesa internacia kariero, °ui la krepuskon de la vivo. Do, kun sia "kaprica aspekto", "nesuperebla voŠo-kvalito" kaj "nekutima Angla humursento", la distra chanteuse sukcesis resti juna-je-kora per sia aperado (kaj Šiam kun staranta ovulacio) sur multaj scenejoj - Šu en tendo ař teatro, bankestra oficejo ař porsinjora klubo, domo ař °ardeno, flughaveno ař futbalejo (la helikoptero kaj la matŠo inter Groningeno kaj Tilburgo estis aparte interesaj) ■i kadukigas Šion. Ăi tiu Šarma diva de la pli le°era genre tute ne planas jam ekku■i sur la divanon!

Ău vi ■atus vidi Ši tiun "Grand Old Lady of the Classics"? Nu, plaŠus al ni ařdi ion de vi.

Kun bondeziroj,


Emily Barlaston

 

P.S. Kvankam Frařlino Barlaston havas neniun apartan reprezentanton, la jenaj impresarioj jam dungis ■in: Ali van Dijk-Verbeelding, Amsterdams Uit Bureau, Ank le Noble, Artiesten en Musici, Arjan van Dijk Group, EPOC Management, Heijs & Koks, Van Hoof & Van Hoof, Loeder Events, Nederlands Impresariaat, NikŔ Event Consultants, Planet Event, Stichting PromoSing, Stichting Willemijn, Stress Management, Targett Entertainment, Theaterbureau Charles Aerts, Theaterbureau B.VIP.M., kaj Theaterbureau Paul Wijtvliet (Nederlando); Michael Julian (Portugalujo); SamJin Entertainments (Koreujo); Alan Clements Productions, Second City Management kaj The Singers' Agency (Anglujo).