Floréal Martorell
français

 

En 1987 Floreal MARTORELL (Flo !) esperantistiøis, kaj de tiam pripensis rilaton inter Esperanto kaj rokmuziko. Li decidis starigi ion pri tio. Li seræis muzikistojn kaj junajn Esperantistojn kun kiuj li povus starigi Esperanto-rokasocion. En oktobro 1987 li demisiis de CAM (Kolektivo pri Muzikaj Aktivajxoj), kaj fondis EUROKKA-n en januaro 1988.

EUROKKA kunlaboras kun multaj esperantaj kaj neesperantaj asocioj. EUROKKA estas unu el fakasicoj de TEJO kaj UEA, kaj kunlaboras kun SAT-Junulfako. EUROKKA signifas: Esperanto-Universala Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio.

Floréal Martorell, la æefa aganto de "KAFE" elektiøis Prezidanto de Esperanto Midi-Pyrénées en junio 1999 kun tasko plenumi iun projekton "KAFE".
Li estas fame konata en tuluza regiono same kiel en Esperantio pro siaj multaj agadoj en la muzikfako :

- 1980, fondo de muzikekzercejoj en Donneville (proksime de Tuluzo)
- 1981-87 fondo kaj mastrumo de Collectif d'Activités Musicales (CAM) Kolektivo de Muzika Agado
- 1988 fondo de Eurokka
- 1990 kreo de Vinilkosmo kaj de Rok-gazet'
- 1994-95 provo organizi "PREFI" (Pop-Roka Esperanto Festivalo Internacia). La projekto devis esti forrlasita pro manko de subvencioj.
- Produktado kaj eldonado de musikoj enkadre de Vinilkosmo
- Organizado de koncertoj kaj de spektakloj enkadre de CAM
- Partopreno en la organizo de festivaloj (Musicalèze dum pluraj jaroj)
- Partopreno en la organizo de spektakloj en esperanto-renkontiøoj : SAT-amikaraj kongresoj de Bordeaux, Amboise et Limoges,
- Partopreno en la organizo de du Kulturaj Esperanto Festivaloj en Skandinavio,
- Partopreno en la kataluna kongreso en Figueras
- respondeca organizanto de la kultura programo en la Universala Kongreso de Montpellier, en julio 1998 (3000 partoprenantoj). Sekve de la sukceso renkontita de tiu programo UFE petis de Floréal Martorell lanæi la projekton "KAFE".

 

Floréal Martorell (Flo!),
2 rue du Canal, FR 31450 Donneville,
Telefono : 33 (0) 561 819 565 Fax : 33 (0) 534 660 415
Retadreso : eurokka@esperanto.org