Interesaj Ligoj

KUNLABORANTAJ ORGANIZA¬OJ

KATALUNA ESPERANTO ASOCIO
KEA okazigas æiun duan jaron Katalunan Esperanto Kongreson.
La lasta okazis en Manresa de la 30a de Oktobro øis la 1a de Novembro 1999.

ROK-GAZET'
Esperanto-Muzik-Magazino en papera aý reta formo.

 

HELPANTAJ INSTITUCIOJ :

 

 


 

ALIAJ INTERESAJ LIGOJ :

 
Plena Kalendaro de Esperanto-aranøoj
 Universala Kongreso de Esperanto en Tel Aviv
25a de Julio - 01a de Aýgusto 2000.


Internacia Junulara Kongreso en Hongkongo.
5a - 12a de Aýgusto 2000.


(Laste þanøita la 30an de Majo 2000. Por demandoj kaj komentoj, bonvolu skribi al arno lagrange.)