LIGOJ AL PAØOJ DE
ESPERANTO-MUZIKO

FOTOALBUMO DE XAVIER   France Germane Angle
Tuluzo, de la 5a øis la 9a de julio 2000

 

kultura arta festivalo esperanta

Vi eble trafis la unikan okazon partopreni en la
Kultura Arta Festivalo de Esperanto
okazinta en Tuluzo en julio 2000.

Ni gratulas ke vi decidis partopreni en KAFE !

Rigardu la allogan programon,
kaj nur bedaýru, se vi ne venis.

Jam Xavier enretigis kelkajn fotojn.
Tre baldaý ni publikigos kelkajn aliajn.
Jam ekestas kelkaj.

Nove estas ligo al paøoj pri esperanto-muziko.

¬us antaý KAFE okazis :

SOLIDARAJ TAGOJ

en Saint Chamond (Francio),
30.06.2000 - 05.07.2000


Paĝo kreita je la 5a de oktobro 1999. De la 18-a de aprilo 2006 vi estas la : -a vizitanto de tiuj paĝoj