Æe Casteifranco-Veneto IJF- 1986 okazis la unua koncerto de la duopo Pep Tordera kaj Xavier Rodon, øerma konsisto de la nuna grupo. Sekvis kelkaj disaj aperoj æefe en junularaj aranøoj, en Hungario, Nederlando, Italio, Francio, Okcitanio, Eýskio... kaj, kompreneble, Katalunio. Dume, la grupo triopiøis kaj kvaropiøis (Josep M. Milla kaj Caries Vela). Sekvis kelkaj koncertoj sub diversaj grupnomoj (Kordoj, Kataluna kvaropo, Kaj Tiel Plu). En 1989 la grupo eldonis Fajreroj (1-a Kataluna kantareto). Ekde 1992 sekvis longjara silento (koincide kun la migrado de Pep al Usono). Kadre de la Universala Kongreso en Montpeliero 1998 la teamo reformiøis kun pluraj koncertoj kaj eldono de la unua kompakt-disko "Sojle de la klara temp'"

 
A Casteifranco-Veneto IJF- 1986 (Fòrum Internacional Juvenil Esperantista) va tenir lloc el primer concert del duet format per en Pep Tordera i en Xavier Rodon, formació originària del conjunt actual. Seguidament van tenir lloc, diverses actuacions disperses, bàsicament a Hongria, ais Paisos Baixos, a Itàlia, a França, a Occitània, ai País Basc... i, evidentment, ais Paisos Catalans. Mentrestent el duet va esdevenir tercet i més endavant quartet (Josep M. Milla i Carles Vela). Van seguir més concerts sota diversos noms (Kordoj, Kataluna kvaropo, Kaj Tiel Plu). Al 1989 el grup va editar Fajreroj (1er cançoner català en Esperanto). Des de 1992 ençà va seguir un gran silenci (coincidint amb l'emigració den Pep ais Estats Units). En el marc del congrés universal d'Esperanto a Montpetller 1998 la formació es va rellançar amb tot un seguit d'actuacions i amb 1'edició del primer CD "Sojle de la klara temp'" (A l'entrada del temps clar).

 

 

 

 

 

Fotoj de koncerto

 

 

Repertuaro:
Katalunaj, okcitanaj kaj internaciaj popolkantoj kaj dancoj (inkluzive trobadorajn, mezepokajn, sefardajn kaj kantverkistaj kantoj).

 

 

Repertori:
Cants i dances tradicionals dels Paisos Catalans, Occitània i d'arreu del món (incloent-hi música medieval, de trobadors, sefadita i cançons d'autor)
;

 

Konsisto
Formació
perkuto
violonæelo kaj voæo
violono

flutoj, mandolino, voæo kaj perkuto
violono
voæo, gitaro
liuto
voæo, fluto kaj perkuto
flutoj kaj voæo
 
Antonio Alberca Pérez
Pau Conesa i Figuera
Ferriol Macip i Bonèt
Josep M. Milla i Saldon
Javier Mufioz Cotoré
Xavier Rodon i Morera
Luz Vàzquez Souto
Caries Vela i Aulesa
percussió
violoncel i veus
violí
flautes, mandolina, veus i percussió
Violí
veu, guitarra, llaüt
veu, flauta i percussió
flautes i veus.