LA KOMPANOJ
vagabondas en Esperantio ekde 1990

Teatra kaj kanta grupo de Esperanto-Gironde, asocio el Bordeaux (Bordozo, Sud-Okcidenta Francio) , la Kompanoj celas :
- plezure kaj sukcese praktiki esperanton kun siaj membroj
- modeste speguli translimen la francan kulturon per tradukoj en la internacia lingvo
- siaskale pliriĉigi la homan kulturon kreante originale en esperanto sennaciecajn verkojn.

Ĝuste tiajn kantojn la Kompanoj elektis por la disko "Survoje",
kiu kiel mejlŝtono markas novan etapon sur ilia vivovojo.

Kun publikoj la Kompanoj travivis aparte intensajn emociojn i.a. dank'al
"Vizito ĉe Oĉjo Georges" (1991 kaj 1994) ,
"Vivu nia jubileo !" (1995),
"La Komuno kantante !" (1997) kaj
"Velado renkonte al Brassens kaj aliaj kanzonistoj" (1998).

Hodiaŭ ankaŭ vi kunkantu survoje ...