Mateno
Vesperiøo
Posttagmezo
Vespero kaj Nokto

Merkrede

5/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkrede

5/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkrede

5/07

Ekde la mateno, akcepto de la partoprenantoj.
Malkovro de la festivalejo
 
16a øis 19a interkonatiøaj ludoj kun Isabelle Jacob.

16a ¶orkantado gvidata de Zdravka Bojæeva
kun helpo de Marie-Pol Rabiller
En la ¶orstaøo
oni ne prezentos "Canto General" sed diversajn verkojn pri homaraj temoj
kaj inter ili eltira¼oj de "Canto General".

18a 30 Unua Tag¼urnalo

 

 

 20a : LA KOMPANOJ : TEATRA KANZONO
(el Bordozo, Périgueux, Parizo, Francio)

 

21-a JOMO SOLA
Akustika kantri-roko
Tuluzo Francio
22-a LA HUNDO LUMAS
MUZIKO KAJ DANCO DE KIM

Kopenhago, Danio

23-a SOLOTRONIK
Elektronika tekno-muziko, Malaga, Hispanio

 

 

¬aude

6/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¬aude

6/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¬aude

6/07

09a30 JOGO,
Rose-Marie Lavaud

09a 30 ¦ORKANTADO
Zdravka Bojæeva,
Marie-Pol Rabiller

10a TRAJNO FABELO,
Marcelo
11a PENTRADO
DE LA TRAJNO
Isabelle Jacob,
Claudine Pomirol

11a POPOLDANCO,
Kim


14a 30 KUKOLUDO preparado kaj bakado

 

14a 30
LITERATURA FORUMO
de A al B,
Solena¼o por transdono
al Dro Albault de memorlibro far'
R. Haupenthal

  Prezentado de la tiel nomata
" Ibera skolo"
Liven Dek
15a KANTO
Edith Van de Roest
 

16a ¦ORKANTADO Zdravka Bojæeva, Marie-Pol Rabiller

16a 30 ARTISTA FORUMO Marcelo kun kroniko de Brigitte Faverial

16a 30 RITMO LUDOJ Thierry Faverial

17a KUKOMANØO

17a 30 Dua Tag¼urnalo

 

18-a ANIARO


Teatro Espero
Jerzy Fornal, Razsyn, Pollando
20-a
¬AK LE PUIL
Kanzono laý franca stilo,
Thaumiers-Bourges, Francio

21a 30
UÆJO DUCHENE RAKONTAS ...
Rakonto kaj kanzonoj pri la Pariza Komunumo 1871
Arno Lagrange kun Bori, Jomo kaj Kim.

23a

Varieteo Rok Gruv', Nantes, Francio
 

Vendrede

7/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendrede

7/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendrede

7/07

09a30 JOGO
Rose-Marie Lavaud

09a 30 ¦ORKANTADO
Zdravka Bojæeva, Marie-Pol Rabiller


10a PENTRADO DE LA TRAJNO
Isabelle Jacob, Claudine Pomirol

11a EÝSKAJ POPOLDANCOJ
Rafa Blanco

11a VERKADO, baza ateliero,
Liven Dek

14a 30
PANTOMIMO,
Jerzy Fornal

15a 30 VERKADO, baza ateliero, Liven Dek

16a ¦ORKANTADO Zdravka Bojæeva, Marie-Pol Rabiller

16a 30 LA KOLEKTO 2000 SUR LA RELOJ
Marcelo, Bruno kaj la infanoj

17a 30 Tria Tag¼urnalo

 

 

18a

¬OMART KAJ NATAÞA
Trobadoroj,
Kaza¶stano-Svedio
20-a
DOLCXAMAR
Rep' HipHopa Uma muziko, Finlando

21-a 30
PREZENTADO DE
" ESPERANTO SUBGRUNDE KOMPIL' "
kun TRAÞ BOG' kaj HOM-FAKTOR'
Pank' hardkor' Traþ

22-a

JOMO KAJ LIBERTARIOS
Anarki-Roknrolo, Tuluzo, Francio

23a
PERSONE
Elektro-rok', Stockholm, Svedio

 

Sabate

8/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabate

8/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabate

8/07

09a30 JOGO,
Rose-Marie Lavaud

09a 30 ¦ORKANTADO
Zdravka Bojæeva,
Marie-Pol Rabiller


11a MATEMATIKAJ
LUDOJ
Jacques Caubel

11a POPOLDANCO,
Kim

11a 30 RITMOLUDOJ,
Thierry Faverial

11a 30 ARTISTA FORUMO
Marcelo kun kroniko
de Brigitte Faverial

14a 30 LITERATURA FORUMO La grupo NIFO, sciencfikcia liboserio "Sferoj",
Miguel Gutierrez

14a 30 VIZITO DE LA KOSMO-MUZEO

16a CXALAPARTA,
Pirinea muzikilo,
Rafa Blanco

16a ¦ORKANTADO Zdravka Bojæeva, Marie-Pol Rabiller

17a 30 Kvara Tag¼urnalo

 

18 -a
F-INO EMILY
BARLASTON

Humura kabaredo,
Anglio - Nederlando

 

 

 
19a 30
LASU NEØON FALI
TEATRO KRIZALIDO,
Solen', Figeac, Francio

20a 45
JACQUES YVART
Kanzono laý franca stilo,

Dunkerque, Francio

22a
KAJTO
Frislanda popolmuziko, Folko
Frislando, Nederlando

 

 

Dimanæe


9/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanæe


9/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanæe


9/07

09a30 JOGO
Rose-Marie Lavaud

09a 30 ¦ORKANTADO
Zdravka Bojæeva,
Marie-Pol Rabiller

10a VIZITO DE LA
URBO TULUZO

10a 30 BELFIRINOJ e-okantoj,
Pollando

11a30 FRISAJ
POPOLDANCOJ Kajto

 

14a 30 ARTISTA FORUMO Marcelo kun kroniko de Brigitte Faverial

15a 30 ¦ORKANTADO Zdravka Bojæeva, Marie-Pol Rabiller

16a ÆALAPARTA,
Pirinea muzikilo,
Rafa Blanco

16 a
IAM ANTAÝ LONGE ESTIS AÝ NE ESTIS ...
Véronique Girard
rakontas kaj gitarludas..
.

17a Kvina Tag¼urnalo
Bilanco de la Festivalo

 

18a

KAJ TIEL PLU
Kataluna kaj okcitana
popolmuziko,
Barcelono, Katalunio

 

 
19a 30
¦ORKANTA KONCERTO
post la staøo gvidata de Zdravka Bojæeva
kun helpo de Marie-Pol Rabiller

20a 30
ESPERANTO DESPERADO
Rok-Kanzono, Kopenhago, Pola-Bosna-Dana21a 45
LES FOOTEUSES DE OAÏ

Oaï-muziko, Tuluzo, Okcitanio

 

VIGLA MUZIKO
Afro-muziko, Kinþasa, Kongo

(Laste þanøita la 03-an deJulio 2000. Por demandoj kaj komentoj, bonvolu skribi al arno lagrange.)